Transport

 

TRANSPORT OG REISEUTGIFTER

 

Det kan ytes bidrag til reiseutgifter i forbindelse med terapiridningen. Da må man fylle ut følgende skjema (og få det stemplet av fysioterapeuten før innsending til HELFO):

 

 

 

lenke til Helfo skjema bidragsreiser

 

Enkelte kan også få dekket reise med drosje.

 

 

 

 

twitter
facebook
e-post

E-post:

Copyright @ All Rights Reserved

Adresse:

Vestfold Terapiridning AS

Opprannveien 126,

3175 Ramnes

Følg oss: