Hva er ridefysioterapi

HVA ER TERAPIRIDNING?

 

Terapiridning utøves kun av spesialutdannede fysioterapeuter. Det er hestens bevegelser som er grunnlaget i behandlingen.Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til pasienten. Under kyndig veiledning av fysioterapeut og med skredderutdannede hester vil disse bevegelsene være spesielt gunstig for opptrening av:

 

Balanse

Styrke av muskulatur

Symmetrisk muskelarbeid

Koordinasjon

Holdning

Reduksjon av muskelspenninger

 

Kontakten med hesten er vesentlig for alle pasientgruppene. I behandlingen står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum. Dette er viktig i sanse og motorisk trening samt for opplæring av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning.

 

Personer med medfødte eller ervervede lidelser som for eksempel cerebral parese, fysisk eller psykisk utviklingshemming og sosiale tilpasningsvansker har stort utbytte av terapiridning.

 

Man kan også få henvisning fra lege på grunnlag av alvorlige lammelser eller poliomyelitt, hjerneskade etter slag og ulykker, demens, muskel- og skjelettlidelser samt rygglidelser, m.fl. Blinde og hørselshemmede kan også ha stort utbytte av terapiridning (faggruppe for terapiridning, www.fysio.no).

 

Øvre vektgrense på rytter er 100 kg.

 

twitter
facebook
e-post

E-post:

Copyright @ All Rights Reserved

Adresse:

Vestfold Terapiridning AS

Opprannveien 126,

3175 Ramnes

Følg oss: