Henvisning

 

Henvisning fra lege

 

Vi får med jevne mellomrom spørsmål om vi tilbyr ridetimer for "alle". Her må vi dessverre si nei. Alle våre ryttere (pasienter) kommer hit som følge av en henvisning fra lege.

 

 

Når man har mottatt en henvisning fra legen, kan man ta kontakt med Vestfold Terapiridning.

 

Henvisningen må være sendt i posten til oss før første ridetime, hvis ikke noe annet er avtalt spesielt med den det gjelder.

 

Henvisningen gjelder for et kalenderår. Hvis man ønsker å fortsette med ridefysioterapi i neste kalenderår, må man derfor kontakte legen sin i god tid før det nye året starter.

 

Henvisningsskjemaet får du hos legen din. Hun vil krysse av for hvilken type fysioterapi hun anbefaler. Hos oss vil det si ridefysioterapi.

 

twitter
facebook
e-post

E-post:

Copyright @ All Rights Reserved

Adresse:

Vestfold Terapiridning AS

Opprannveien 126,

3175 Ramnes

Følg oss: