det viktigste

Til alle ryttere og besøkende ved Stall Asterix

 

Her finner du praktisk informasjon stedet, ridetimene, hestene, etc. All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar. Ridestedet har ikke ansvar for skader som elever og besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor ridestedets område. Ridestedet har ansvarsforsikring for sin virksomhet gjennom Gjensidige.

twitter
facebook
e-post

E-post:

Copyright @ All Rights Reserved

Adresse:

Vestfold Terapiridning AS

Opprannveien 126,

3175 Ramnes

Følg oss: